[1886, ca. juni måned] Tirsdag. [Wien]


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Tirsdag Aften.

Tak, kære Kammerraad. Pengene fik jeg først igaar morges. Alt er mærkeligt her i Wien.

Ja ‒ »Hendes Høihed« bliver meget stor. Jeg har været saa dum ‒ for at blive betalt, hvad jeg dog ikke er blevet ‒ at sende Manuskript hjem efterhaanden. De maa derfor oversætte efter det første Korrekturark. Fare er der ikke, da Bogen[1]trykkes nu, men først udkommer i August. Den bliver i Bogen fem Ark (»Officérs-Sønnen«[2] er to)

»Glemt II« sender jeg imorgen. »Indiskret Brev« kom da ikke paa. Vel altsaa næste Gang.

At De endnu intet har strøget i »Fædra« glæder Forfatteren ‒ men De mente det jo dog nødvendigt, kære »Raad«? Er det nødvendigt (af praktiske Hensyn), da stryg ubarmhjertigt.

Tak fordi De sender mig Manuskripterne saa hurtigt.

Hils Deres Hustru[3]. Hvor tager De hen i Sommer?

Deres Ven

H. de B.