[1886, ca. juni måned] Mandag. Wien


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Wien Mandag.

Kære Kammerraad.

Hermed tre[A] Ark af »Hendes Høihed«. Der er saa 2½[B] to ½[C] Ark tilbage. Ja, kære Raad ‒ Fortællingen maa være lang, da det er Skildringen af visse Menneskers Vaner.

Jeg sender samtidig en Skitse: »Sné« ‒ som jeg selv finder meget god. Den kan jo gives Hirsch, som vel nu er langt inde i Vinteren.

De har intet skrevet mig om Sammenkomsten med Schorer. Jeg har fire Dage levet af to Æg, Melange og Hvedebrød. Min danske Forlægger[1] er paa Landet.

De har vel ikke noget, saa jeg kunde faa et Forskud paa »Hendes Høihed«? Alt er velkomment. Jeg gaar meget snart ‒ saasnart jeg kan ‒ herfra. Nu truer ogsaa Koleraen[2]. Jeg havde haabet, at »H.H.« kunde være færdig i denne Maaned, saa vi kunde have haft Pengene. Men vi haaber ‒ og Trykkeren i København »raa'er«[3].

Adieu, kære Raad, og hils Deres Kone[4]. Det er dog slemt, at ogsaa De skal sidde den ganske Sommer der i den store By[5].

Deres Ven

H. de B

Herold skrev mig til, at Schorer ønskede humoristiske Ting ‒ naa, »H.H.« er jo saa halvt om halvt »humoristisk«.

Har De nogle Mark, da send dem.

A. tre] Ordet er rettet fra: to. B. 2½] Tallet er rettet fra: 1½. C. to ½] Ord og brøk har Bang tilføjet i margin.