[1886. 22. juni], Tirsdag. [Wien]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Tirsdag.

Kære Peter.

Du maa ikke blive vred – men det er rént forfærdeligt. I otte Dage havde jeg været syg – og da jeg nu fik Pengene – de 100 Gylden – tog Doktor og Værtinde det hele – og sagde mig op med det samme til Flytning i næste Uge: nu havde hun jo faaet sit!

Jeg skriver nu igen Dag og Nat paa "Høiheden"[1] men Schou[2] giver intet, før den er færdig. Jeg har bogstavelig intet. Vil du gøre mig den Tjeneste at gaa ud til Salomon[3] i Nørrefarimagsgade 62 og sige ham, at du skulde tage 50 Kroner af, af mit "Politik" Honorar den første – men Pengene maatte sendes mig strax, at jeg dog kan faa en ny Leilighed.

Du har vel dette Brev Torsdag – saa gør det strax – Lørdag er det den femtende[4], hvor jeg egenlig skulde jages ud – men jeg har faaet Opsættelse. Men Pengene maa jeg have her Søndag –

Din

Herman

Jeg er halvt forrykt.

Overtal endelig Jøden – men faa selv Pengene af ham og send dem, at man er sikker paa, at det sker.