[1886. august] Fredag. Prag


Fra Herman Bang til Julius Schiøtt

Prag. Fredag.

Kære Jules.

Min nye Adresse er ‒ og maa skrives meget nøie ‒ :

Balbingasse 192 I links

(Weinberge) Prag.

Østreich.

Lad Trykkeriet sende:

1) de siste Sider af »H.H.«[1] i Korrekturaft:[2]

og 2) en hel Gang »H.H.« (snarest.)

Din Herman.