[1886, august]. Prag


Fra Herman Bang til Vilhelm Greibe (dansk vicekonsul i Hamburg)

Prag.

Kære Greibe.

De maa tro, at jeg længst havde sendt noget, om ikke det østrigske Politi havde holdt mig paa en uafladelig Feltfod, jaget mig som et galt Menneske ‒ saa jeg har været nær ved undertiden at frygte for min Forstand. Indtægten af min Bog tilhører mest Københavns Aagerkarle. Og jeg har kun for Artikler. Hvad »Politiken« trykker ‒ sér De.

Naar dette ærede Blad kommer saa vidt at sende mig den Halvdel af Honorar for Sept. som tilkommer mig ‒ det øvrige er Afdrag! ‒ skal jeg sende ti Gylden. Jeg maa sende det saadan, og første Sending senest Mandag.

Deres Ven

H de B.