[1886. 26. august], Torsdag. Prag


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Prag. Torsdag.

Kære Peter.

Hermed Burg III[1] og en lille – "Judic"[2]. Tag Burg i Mandag og Judic Tirsdag. Jeg trænger til det. Jeg har skrevet Spalten om Judic for at gøre mit. Affæren synes mig farlig. Maaske kan den (Judic) allerede komme Søndag.

Din

Herman.

Hils Frøken Brock[3].