[1886, 3. september] Fredag. Prag


Fra Herman Bang til Julius Schiøtt

Prag. Fredag Aften.

Jeg skriver dette i Sengen. Overanstrængelsen vilde have været nok. Ærgrelsen er for meget. Kære Ven ‒ hvorfor sender Schou mig dog ikke Penge? De vildeste Ideer gaar gennem mit Hoved. Har man gjort Exekution i min Bog? Du har jo Retten til alle Pengene. Og jeg behøver ikke at aflevere Msk uden mod Kontant. Om I vidste, hvor jeg havde ondt af slig Venten.

Jeg sendte iforgaars og igaar Mansk. ‒ ‒ Men idag er jeg for syg med stærk Feber.

Herman