[1886, 12. september] Søndag. Prag


Fra Herman Bang til Julius Schiøtt

Søndag Aften.

Jeg skrev idag, min Ven, seks-syv Timer paa din »Glemte«[1]. Og saa blev jeg saa tungsindig, at disse »Regndryp« løsnede sig af Skyerne[2] ‒ en Dag, naar en af de »Halvspalter«, som er Redaktørers Fortvivlelse, staar tom ‒ kan de maaske falde videre paa dine Abonnenters Næsetip.

Din Herman.