1886, 20. Oktober [onsdag]. Prag


Fra Herman Bang til fru Anna Ferslew

Prag.

Jeg sender Dem nu, kære Fru Ferslew, denne Bog[1]. Maatte De i »Ved Veien« finde nogle af de gode Egenskaber, som lod Mennesket, der skrev den, finde i Deres milde Hjerte Tilgivelse for saamange Feil. Om De gennem Hr. Bierring[2] vilde sige mig, hvad De synes om denne Fortælling ‒ V.V. ‒ vilde De meget glæde mig.

Jeg beder Dem hilse Hr. Ferslew med en Tak for Dagene i Wien[3]. Tung Tid fulgte efter dem[A] . Og Dem beder jeg bevare en Krog i Deres Erindring for

Deres altid taknemlig hengivne

Herman B.

Om i Deres Kreds en og anden venligt skulde huske mig ‒ beder jeg bringe dem en Hilsen.

A. dem] Ordet er tilsyneladende rettet fra: Dem.