[1886, 31. oktober] Søndag. Prag


Fra Herman Bang til Vilhelm Greibe (dansk vicekonsul i Hamburg)

Prag. Sontag.

Kære Greibe.

Min er ikke Skylden, naar jeg først idag sender disse 10 Gylden. De andre skal følge i to Gange. Her gaar alt saa slideligt[1]. Min nye Bog er udkommen[2]. Men jeg har intet hørt om den.

Deres Ven

H. de B.