1886, 9. november [tirsdag]. Prag


Fra Herman Bang til Edvard Brandes

Prag.

November.9.86.

Kære Dr. Brandes.

Jeg vil ikke forholde Dem dette Brev, som jeg efter tre Maaneders Venten idag modtog fra Lewinsky[1]. Det er nu min Agt at indsende Stykket[2] ‒ eller rettere lade Oversætteren gøre det, ti mit Navn er slet ikke knyttet til Stykket ‒ til Berlins »Deutsches Theater«. I alle Fald vil jeg ikke[A] opgive Haabet om, at der kan findes den modige Direktør, som spiller Stykket. Til »den unge Scene« i Augsburg er det indsendt ‒ men hidtil intet Svar.

Naturligvis kunde Deres Broder[3] vel finde et Teater, hvor hans Navn kunde forskaffe en »Første-Opførelse« ‒ men jeg vilde ikke ønske, at isaafald jeg havde Oversættelsen i Hænde ‒ Oversættelsen selv bærer jo et andet Navn, en andens[4] ‒ ti jeg vil ikke tillade blot Skinnet af, at jeg saaledes gennem en Bagdør skulde ville trænge ind i Ly af et fremmed Navn. Ikke det er det, som har ladet mig søge at faa Stykket frem paa tysk.

Forhaabentlig ‒ som sagt ‒ findes en Direktør. Der er vel en trehundrede Hof- og Stadteatre, hvor man i dette Land[5] træder dramatiske Forfatteres Tanker flade.

Deres forbundne

Herman B.

Giv siden Nansen L's Brev. Han samler paa Breve.

A. ikke] Ordet er tilføjet over linjen.