[1886, ca. 2. december] Torsdag. Prag


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Prag. Torsdag.

Tak, kære Kammerraad, for Deres gode Brev.

Til »Basar« har jeg skrevet. Men jeg synes egenlig ikke, det var eftertrykkeligt nok. Brøndsted maa nu høre op efter mit Brev.

Men[A] det er min største Angst: at man naturligvis stjæler »Ved Vejen«. Forlægger Minden i Dresden tog den sikkert. Og jeg giver mig[B] , hvis De vil oversætte den, tilfreds med et saare lille Honorar eller, hvis man byder lidt ‒ ‒ med slet intet. Ti for at komme »vorwärts« maa vi give Bøger ud. Som man behandler mig hjemme, behandler man jo ellers kun Hunde.

Deres Ven

H de B.

Jeg har knap til Frimærkerne.

A. Men] Ordet er rettet fra: Med. B. mig] Ordet er tilføjet over linjen.