[1887. 2. januar, cirka]. [Prag]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Peter.

Vær ikke vred over, at jeg plager dig. Men det tyske Blad – som har anskaffet Billede til Wolter[1] – lader mig ikke Ro. Var det ikke muligt at jeg, naar du lod Artiklen sætte, kunde faa omgaaende et Aftryk af Værket?? I en Konvolut. Vær saa rar.

Klands Bog[2] er vist "smuk". B' Anmeldelse[3] lod mig ane, at "Digteren" vel havde skrevet et Mesterværk men at man dog maatte tilstaa o:s:v:, o:s:v:

Fru Ottesen[4] sendte mig et "Dagblads" Udklip[5]. At jeg vilde kunne – "maaske" – udvikle mig til en "læselig Forfatter" – var mig overraskende. Den Aften skar jeg "Fædras" siste Del op og læste. Hvor man har været uretfærdig mod den Bog. Hvis den nogensinde falder dig i Hænderne – vil du blive slaaet deraf som jeg.

"Ved Veien" læste jeg idag om i et tysk Literaturblad[6]. Man saml:[A] mig med Turgénjew[7] og Keller[8]. Aa ja – sagde Lænkehunden, der var Barsel i Gaarden og de gav den Lammefricassée[9].

Jeg glædede mig meget over dine Anmeldelser af de kvindelige, literære Haandarbeider[10]. Hils Esmann[11] og sig, at han kunde en Gang i Anledning af det nye Aar overkomme at skrive. Hils Frøken B.[12]

Herman.

A. saml:] Forkortelse for: sammenligner.