[1887. 8. januar. ] Lørdag. [Prag]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Lørdag.

Kære Peter.

Tak for dit Brev. Tak for dit Tilbud – som jeg ikke modtager. Mindre end nogensinde gaar min Lyst mod Støjen og den offenlige Opmærksomhed i København. Maaske er jeg her ikke lykkelig – men jeg er idetmindste ubegloet.

Jeg har været meget syg denne Gang. Men det er nu bedre. Hermed min første Artikel[1]. Den gaar ind i Rækken af Eders – stærkt "holdte" Agitationsskrig. Jeg skal sende saamange, jeg kan. Ti paa dette Punkt maa der kunne vindes Hjerter og Stemmer.

Saa du gaar nu ind for at passe Syge?[2] Rart vil det jo næppe blive – før det er overstaaet. Da vil du med Smil tænke paa de andres "overstandne Besværligheder" – som du transporterede ud i Potten.

Hils Fru Ottesen[3]. Jeg skriver til hende imorgen. Og hils Hvalpen[4].

Din

Herman.

Sæt intet Mærke under disse Artikler.