[1887. 15. januar. ] Lørdag. [Prag]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Lørdag.

Om et Par af disse Noter (NB'erne) vilde jeg have skrevet Artiklerne. Valgene lod mig fatte mig i denne Korthed ...... Nu maa "Redaktør" Knutzon[1] forbarme sig.

Eders Tone i Valgkampagnen er mig, kære Don, saa fremmed, at jeg synes jeg maatte blive som en Hund i Kegler. Dog sender jeg i Ugen to Artikler.

Din

Herman.