[1887. 15. januar. ] . [Prag]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Peter.

Jeg burde maaske opgive mine Attaker paa "Redaktør" Knudtzon[1]s ufølsomme Hjerte. Men paa den anden Side vælger jeg altid Ting, som enten berører dansk i Tyskland; eller kunde være Vink for Teaterdirektørerne; eller synes mig morsomme ....

Og saa bevarer jeg altid – Haabet om denne Gang at røre Hr. Knudtzon.

Din

Herman.