[1887. 15. januar. ] . [Prag]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Peter.

Ole Olsen[1] har bedt mig om en lille Artikel for sig. Jeg vilde saa gerne gøre mit mulige for ham til Tak for den Gang, du véd. Artiklen er i og for sig ikke saa ilde, og den tager kun ringe Plads. Saa er den jo desuden aktuel.

Hilsener fra

Din

Herman.

Tak "Hvalpen"[2] og Otto[3] for Brevene, som glædede mig saa meget. Jeg skal snart svare dem.