[1887, ca. 15. januar] Lørdag. [Prag]


Fra Herman Bang til Paul (Poul) Langhoff

Lørdag.

Kære Paul L.

Under min Sygdom har jeg læst mange polske Bøger. Af dem, jeg har læst, tror jeg, at Krazsewskis: »Morituri«[1] vilde blive beundret og forgudet af alle Tasker[2].

Og Manden har jo ‒ horribile dictu[3] ‒ et uhyre Navn.

Vil De læse Bogen (Reclam[4].)?

Jeg har været meget syg. Jeg vilde oversætte den for 15 Kr. pr. Ark.

H. de B.