[1887. 21. januar, fredag] . [Prag]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Midt under Valgets frygteligste Tummel[1][A] Prosit, Don – kommer jeg med Bøn om ved Hjælp af denne ret interessante "aktuelle" Artikel at – redde mig 8 Kroner i Numret paa Mandag!! Denne Maaned er saare mager for Gasen.

Og du – begynder Søndag din Potte-Gang[2] ? Ulykkelige, hvad skal der blive af dine Hænder.

Herman.

A. –] Tankestregen sat som rettelse af bogstaverne "kom".