1887. 22. januar. [lørdag]. Prag


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Prag. 22.1.87.

Min kære Peter.

Igen en Fest, hvor vi er langt fra hinanden. Men gode Ønsker om saa slideligt[1] Aar, om faa Kolerinetilfælde[2] paa Garnisonshospitalet, om "Kommen igennem" uden altfor mange pekuniære Viderværdigheder[3] – om al Vækst til hvad du ønsker, de vil være hos dig.

Og send ogsaa du, min Ven, en venlig Tanke

til Din

Herman.