[1887. 11. februar], Fredag Aften . [Prag]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Fredag Aften

Kære Peter.

Jeg véd ikke, om du er paa Kontoret. Hermed en ret grinagtig Artikel, som vil føde "Kandestøberier" ved nogle Middagsborde[1]. Jeg vilde lyve frygteligt, om jeg sagde, at jeg "behagedes" i dine "Aagerkarle" og "Mørke Huse"[2] – som er fortræffelig gjorte men – som er saare nær ved at være Sensationens siste "Vejr" i Lungerne. Tab hellere 500 Abonnenter strax – og have vedblivende 8000 om 6 Aar.

Indlagte modtog jeg idag fra Expeditionen (eller rettere igaar Aftes) hele Dagen har jeg saa ventet paa de velsagtens afsendte 41 Kr: – men de er ikke kommet indtil nu Aften. Vil du, da dette hidtil aldrig er forekommet, spørge i Expedit: – om Pengene er afsendt eller nej – jeg gør det selv.

Din

Herman.

Flyttet er jeg ikke. Da jeg til nu – den 11! – ikke har set en Øres Indtægt[3].