1887, 19. April [tirsdag]. Prag


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Prag. 19.4.87.

Kære Kammerraad.

Jeg er nu begyndt at skrive igen ‒ men kun saa smaat. Dog skal jeg skrive denne Norge-Artikel allersnarest muligt.

Tak for Pengene.

Aa ‒ med mine Indtægter er det grueligt.

I forrige Uge fik jeg intet Fædra-Hefte[1]. Hvordan er det gaaet til?

Hils Deres Kone[2] saa mange Gange.

»Reformversuche«[3] glædede mig meget.

Deres hengivne

Herman Bang.