[1887. 24. april, cirka] Søndag. Prag


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Prag Søndag.

Min kære Don.

Jeg er meget syg – Overanstrængelse – og kan næppe holde paa Pennen. Men jeg maa dog sige dig to Ord.

Det synes mig, at R[1]s Fallit maa trænge frem mod en eller anden Løsning[A] – forskelligt. Jeg, som staar udenfor, giver mig ikke af med at give Raad. Men ret hjerteligt vilde du berolige mig, om du skrev mig til, hvordan det staar – hvorFrøken B.[2] gaar hen – om hendes Smule Penge er gaaet med??

Du véd – som Frasen hedder – at det er ikke er[B] Nysgerrighed.

Din

Herman.

Hils Frøken B saa venligt fra mig.

Og – naa, ingenting!

A. Løsning] Ordet er tilføjet over linjen. B. er] Enten er dette sidste "er" fejl for "af", eller det første "er" er en fejl, som Bang ikke har rettet.