[1887. maj. ] . Prag


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Prag. Lørdag.

Kære Peter.

I maa strax have Plads for denne Knap-Spalte.

Maaske vil du finde Anm: overflødig – men for at have hélt rént Mél i sin Pose er den det ikke[1]. Min Artikel[2] ifjor fra Meiningen fik Ret af de besindige Folk. Ogsaa denne aabne Anm: vil faa det – vær vis paa det.

Din

Herman.