[1887, ca. maj] Onsdag. Prag


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Prag. Onsdag.

Tak, kære Kammerraad, for Oversættelsen. Jeg takker Dem oprigtigt. Ti jeg finder den udmærket. Saa kom vi da saavidt ‒ ‒ ‒

Jeg er elendig. Igaar forbød Lægen mig alt Arbejde paa Grund af nervøse Smerter ‒ og selv at[A] skrive disse Linjer, er mig en Pine...

Har De »Markene« ‒ da send dem.

Deres

H de B.

A. at] Ordet er rettet fra: en.