[1887, 24. maj] Tirsdag. Prag


Fra Herman Bang til Julius Schiøtt

Prag. Tirsdag.

Min Ven.

Jeg er ikke just lykkeligt stemt men dog nu ‒ efter at have arbejdet seks Timer og begyndt paa »fire« ‒ ret rolig. Jeg er ikke meget indbildsk, navnlig tror jeg meget lidt om »min Position«; fremdeles er jeg overbevist om, at min Roman har mange Fejl.

Men en ukendt »Auteur«, som mødte op med en Femtedél af det Talent, som[A] til syvende og sist min »Begyndelse« indeholder, vilde utvivlsomt finde en Forlægger ‒ ‒ og saa vil jeg vel ogsaa naa at faa én. Skal det være saa galt, lad os da vente, til IV og V er færdige (1 Juli) og saa stikke denne Halvdel ud til Forlægger den eller den. IV og V vil i alle Fald blive noget for Læsernes Gres[B] ‒ med store Scener som i I ‒ og lidt kan jeg jo indskrænke Dialogerne. Af alle Kapitler er III det vanskeligste; nuvel, skal det være nødigt at ændre mer deri end ské kan ved en Korrektur ‒ da kan jeg jo revidere det (navnlig, lé nu ikke, ti det er dog Tingen, tydeliggøre det) men ‒ først naar IV og V er skrevet. Disse Kapitlers Optrin vil give mig større Sikkerhed. Deres Scener er fantasifulde og slaaende ‒ Scene paa Scene.

Klogt, mener jeg, er det ikke af Schou at opgive Bogen, før han har sét Halvdelen.

Praktisk bliver imidlertid tilbage: hvoraf skal vi tage Pengene, mens jeg, hvis Langhoff ikke strax slaar til, fuldender IV og V? Udlevere Manuskriptet maa Schou nu, i det Øjeblik ‒ han ikke vil udgive det. Og mon saa ikke Langhoff i alle Fald vilde laane 5 Gange 25 Gylden paa de tre Kapitler mod at han i Løbet af de fem Uger fik de to Kapitler IV og V og saa endelig bestemte sig? Til Schou maa da siges, at jeg ‒ som jo ogsaa sandt er ‒ endnu venter paa at faa Forlægger. Og naar Sagen endelig er ordnet, maa han ‒ indtil to Tredjedel ‒ betaler. Med noget kan han vente ‒ ‒ jeg skylder ham mange Fortrædeligheder.

Ét er vist>: uden den Smule Sikkerhed af de 25 fl. ugenlig er det mig umuligt at arbejde ‒ det maa du sige Langhoff.

Din egen

Herman.

A. som] Ordet er rettet fra: hvoro. B. Gres] Læsningen af dette ord er usikker, ‒ dets betydning ligeledes ??.