[1887, Juli?]. Prag


Fra Herman Bang til Julius Schiøtt

Prag

Kære Julius.

Sygdommen er da kommen. Jeg har sendt L.[1] Mnskrpt.[2] gaa til ham. Jeg kan ikke skrive Jer begge ‒ da jeg er meget syg og det smerter mig for meget at skrive. Jeg har jo ikke sovet nu saa lang Tid.

Herman

I Sengen.