[1887, ca. juli?] Lørdag. Prag


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Prag. Lørdag.

Kære Kammerraad.

En hjertelig Tak.

Jeg sender hermed: »En kunstnerisk Væddestrid«. Passede det ikke for »Westermann«.

Faar jeg ved Lejlighed de siste Manuskripter tilbage?

Tak, kære Kammerr:, for Deres venlige Indbydelse ‒ men Gud hjælpe os for Rejse, jeg kunde gøre.

Hils Deres Kone[1], og Himlen give dog, at Deres Hænder nu snart maatte blive bedre.

Tale med Dem maa jeg i Høsten om en stor Plan i Anledning af den københavnske Udstilling[2].

Hils Deres Kone saa mange Gange

fra Deres Ven

H de B.

»Kejserinden« stod i Berliner »Illustreret«[3] ‒ har De sét det?