[1887, 18. juli] Mandag. [Prag]


Fra Herman Bang til Paul (Poul) Langhoff

Mandag.

Her, kære Paul, Postkvitteringerne paa heleII[A] .

Hvis Schiøtt[1] lader Mnskrptet[2] ligge hos sig, kan jeg jo ogsaa sende det til Dem? Svar mig strax.

Deres

Herman B.

A. II] Rettet fra: to.