[1887, 4. august] Torsdag. Prag


Fra Herman Bang til Paul (Poul) Langhoff

Prag Torsdag.

Kære Paul.

Jeg afsender imorgen Fredag Slutningen af III, som jeg adresserer til Dem direkte (til Schiøtt[1] under Penge-Paaskud) ‒ i Virkeligheden imidlertid for at De, som paa dette Punkt vil være mere fintfølende end han, strax kan sige mig, hvordan dette Stykke er: for mig det mest afgørende i Bogen. Og med hvilken Diskretion maa det ikke skrives ‒ store Gud.

Jeg Sjæl har endnu ikke opgivet Haabet om den tiende hujus[2] at have IV færdigt.

Deres hengivne

Herman B.