[1887, 26. august] Fredag. Teplitz [Teplice], Bøhmen


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Teplitz. Poste restante[1]. Fredag.

Kære Kammerraad.

Meget syg kom efter Lægens indstændigste Anmodning hertil.

Jeg skrev til Schorer. Et Brev, som jeg, naar De kommer til Berlin ‒ vil bede Dem lade ham vise Dem. Ti jeg tillader ikke, at der opstaar nye Misforstaaelser os imellem.

Deres Ven

H de B

Skrevet strax, i Sengen.