[1887. 27. august], Lørdag. Teplice, Bøhmen.


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Teplitz. Lørdag.

Min kære Peter-(Ægte)-Mand.

Eders Bryllupsdag[1] var én af de værste i hele denne smertelige Sygdom og endskønt jeg havde skrevet Depeche og givet det gamle Fæ af en Opvarter, laa den dog næste Morgen ubesørget. I vil dog vide, at de faa Tanker, jeg var mægtig at tænke, tilhørte Eder. Jeg tænkte paa Jer tidlig og silde.

Jeg er nu i Teplitz (poste restante) men skriver dette i Sengen. Hvad der er saa meget[A] mindre opbyggeligt, som Gaaden, hvad det skal blive til, hvis dette trækker i Langdrag – er vel ret uløselig. Og min "Stuk".

Jeg kan ikke skrive mere. Hils din Kone[2] fra Eders Ven

Herman.

A. meget] Ordet er rettet fra: mindre.