[1887, september]. Teplitz [Teplice], Bøhmen


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Teplitz. Poste restante[1].

Kære Kammerraad.

Tak for Deres Brevkort. Gud give, den Mand vilde sende Dem Penge. Jeg sidder som den nøgne Mand paa Stenen i det store Vand.

Og, kære Kammerraad, naar jeg kommer hjem ‒ behøver jeg ikke mere saaledes at henvende mig til Deres Godhed. Der har jeg jo Stilling ‒ her intet. Heftige Ansigtssmerter forhindrer mig fra at arbejde.

Med Sang vil jeg hilse den Morgen, der bringer mig de tredive Mark.

Hils Deres Kone[2] og kom godt og vel hjem til Berlin, hvor De en af de allerførste Dage faar første Del af »Stuk« samt et »Teplitzer-Kur-Brev«[3].

Deres Ven

H de B.