[1887, ca. 19. september] Mandag . [Teplitz [Teplice]]


Fra Herman Bang til Paul (Poul) Langhoff

Mandag Morgen.

Iaftes afsendtes, kære Langhoff, de siste to Tredjedele af IV, der altsaa er sluttet. Gør mig nu den Tjeneste at læse det heleKapitel[A] og saa strax skrive mig, hvordan det virker.

Scenen med de Canthske Børn vil vække megen Indignation. Men den vil forblive uantastelig som én af de alvorligst tænkte ‒ og »uden Udraabstegn[B] skrevne ‒ Scener, jeg nogensinde har skrevet.

Hvad giver De mig for Agathe? Hun og hendes Fru Moder er da taget paa Kornet.

Deres Ven

H de B.

A. Kapitel] Bang har først skrevet: og ‒ og derpå rettet dette ord til: Kapitel. B. Udraabstegn] Bang har glemt at afslutte med et anførselstegn.