[1887, november?] . [København]


Fra Herman Bang til Paul (Poul) Langhoff

Kære Langhoff.

Maaske kan det glæde Dem at læse indlagte Brev. Jeg maa nu ud til Konen ‒ hun korresponderer jo til saa mange Blade[1]. Imorgen(!) kommer Edvard B.[2] Men Højrebladene?

Paa Salget tør jeg slet ikke tænke.

Send mig Brevet tilbage med Overbringeren ‒ samt 4 »Stuk« og 1 »Fædra«. Immanuel[3] rejser iaften til Paris og skal have dem med til:

Lie[4] ‒ Bjørnson[5] ‒ og Skrivemaskinen »Kauffmann«[6]

Deres Herman B.