[1888. 00,] Søndag Morgen.


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Søndag Morgen.

Kære Nansen.

Gør mig den Tjeneste at lade Dahl[1] læse en Korrektur – han kan jo selv hente den – af min Turnée.

Hilsen.

Din

H.B.