[1888, 31. juli] Tirsdag . [København]


Fra Herman Bang til Kristian Dahl

Tirsdag.

Kære Dahl.

Har De Raad til at give 12 Kroner ud for en munter Aften, da kom iaften med Deres Kone[1] paa Skydebanen[2]Kl. 9 3/4. Kainz læser op efter Bordet[3]. Pris pr. Hoved 6 Kroner for alt. Jeg beder Dem at komme. Paaklædning for Dem Kjole og sort. Deres Kone den sorte Silkekjole med en Rose. Kom, om De kan. Jeg vil have »Fru Dahl« tilbords.

Hr. og Fru Oda Nielsen[4] kommer.

Deres heng

H. B.