1888, 20. August, Mandag . [København]


Fra Herman Bang til Niels Neergaard

Mandag d. 20.8.88.

Kære Redaktør Neergaard.

I mange Dage har jeg været beskæftiget med en Artikel om »det tyske Gæstespil«[1]. Hvis De ikke vil have den ‒ den bliver iøvrigt ikke ilde ‒ gives den til »Ny Jord«[2].

Dernæst: Hvad bliver det til i Vinter?

Jeg tager Bolig paa »Bellevue« og kan godt være Teatermand i »Tilskueren«. Men nu er det vel for sent at melde sig. For at ærgre E.B.[3] vilde jeg gerne slaa nogle Slag i »Skueren«. Hils Deres Frue[4].

Deres H. B.