[1888, 14. september] Fredag . Taarbæk, nord for København


Fra Herman Bang til Niels Neergaard

Taarbæk. Fredag.

Kære Neergaard.

Hermed »Sidste Artikel«[1]. Den er saa sjudsket i Skriften, at jeg beder Dem først læse den, naar den er trykt. Grove Ord eller sligt findes ikke.

Hils Deres Frue[2] fra

Deres hengivne

H. B.

Send saa Anvisningen efter den opgivne Adresse.