1889, 7. Marts [torsdag] . [Nakskov]


Fra Herman Bang til Anna Feilberg

7.3.89.

Kære Fru Feilberg.

Jeg kan bogstavelig ikke skrive ‒ saa nervøs er jeg nu om Aftenen. Men skriv De lidt til mig. Jeg faar næsten aldrig Breve og synes mig selv som død i dette Land. Til »Politiken« har jeg nu ophørt med at skrive ‒ paa to Henvendelser om at faa mine Artikler tilbage har man ikke svaret.

Nej ‒ jeg kan ikke.

Deres Ven

H. B.

Var Lægefesten morsom?[1]