1889, 27. Marts [onsdag] . [Nakskov]


Fra Herman Bang til Margarethe Jørgensen, født Dreyer

27.3.89.

Kære Ven.

Hjertelig Tak for sidst. Jeg er altid saa glad og tilfreds hos Dem og Deres ‒ som om et Stykke af min Ungdom var vendt tilbage.

Men idag er jeg desværre ret elendig. Min Hals smerter frygteligt. Naa ‒ det vil blive bedre.

Hils Deres Mand og det ganske Hus fra

Deres Ven

H. B.