[1889, cirka april] Mandag . Nakskov


Fra Herman Bang til Margarethe Jørgensen, født Dreyer

Nakskov. Mandag.

Kære Ven.

Da jeg ikke ved, om Deres Mand er hjemme, har jeg i dette Nu skrevet til Korup[1], om han vil ordne alt til paa Lørdag[2]. Gaa op til Korups og hold Fruen[3] til Ilden.

Saa kommer jeg altsaa Lørdag Kl. 8 med Toget. Og vi kan tale om alt.

Hvor uhyggeligt det var til Begravelsen slet ikke at sé Dem og Deres Mand[4].

Jeg kom ikke til Maribo de næste Dage. Hvorfor ikke ‒ det skal vi tales ved om.

Hils Deres Mand, hvis han er hjemme. Gid han ialfald kom til Lørdag.

Deres Ven

H. B.