[1889, 27. april?] Lørdag . [Nakskov?]


Fra Herman Bang til Anna Feilberg

Lørdag.

Tilgiv, kære Frue, min Uhøflighed. Jeg er i denne Tid saa uberegnelig, og hvad ellers var mig uovertrædelig Lov, overtræder jeg nu fra Dag til Dag.

Det skal være mig en Glæde at komme paa Onsdag[A] , ‒ Onsdag d. 1 Mai; men var det Kl. 6? ‒ naar De vil tage mig i det Humør, hvori jeg nu er. Lystelig er jeg ikke.

Tak for al Deres Godhed.

Deres hengivne

Herman Bang.

A. Onsdag] Bang har først skrevet Lørdag, overstreget dette ord, og videre på linjen har han skrevet: Onsdag og rettet et par bogstaver i dette ord; derfor har han gentaget: Onsdag og nu med datoen.