1889, 22. Maj [onsdag] . [Rønne]


Fra Herman Bang til Carl Feilberg

22.5.[A] 89.

Kære Doktor F.

Kun to Ord kan jeg sende.

I Formiddag vilde allerede vor Tenorist[1] rejse. Han var Kassemester. Vi to andre[2] havde intet. Jeg vidste ikke, hvad gribe til. Saa telegraferede jeg ‒ men jeg haaber fra denne skønne Ø at kunne returnere Hjælpen. Tusind Tak.

Hils Deres Frue[3] saa meget.

Deres Ven

H. B.

A. 5.] Bang har rettet månedstallet fra et vanskeligt læseligt ciffer.