1889, 8. Juni [lørdag] . Bergen


Fra Herman Bang til Ægteparret Peder og Margarethe Jørgensen, født Dreyer

Bergen. 8.6.89.

Kære Børn.

Iaftes talte jeg for første Gang.

Jubelen var stor og ‒ Indtægten dækkede ikke Udgifterne. Heden er frygtelig, og det har ikke regnet i en Maaned.

Mangfoldig Tak for alt. Jeg gemmer, tro mig, Mindet om hver Godhed i mit Sind.

De forløbne Uger har været gruelige: paa Bornholm[1]Tab; saa med 24 Timers Varsel til Norge (for at rejse med Nansens Skib[2]) Referater, Telegrammer, Afrejse strax efter Festbanketten, tre Døgn ombord ‒ her afrikansk Hede ‒ Misstemning i Pressen. Buh!

Paa Mandag sender jeg »en Fremstilling« til Krog-Jensens[3]. Bliv délagtig i den.

Og nu Tak og igen Tak.

Hils Fru Korup[4] og Moder[5] ‒ oh vé ‒ Frk. Vind[6], Morgenskoene, Ingse, Fru Dreyer[7]. Og selv vær begge hilset og takket fra

Deres Ven

H. B.