[1889. 27. juni, torsdag] . [Bergen]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Nansen.

Jo, Hr. Redaktør, hvis jeg paa nogen Maade kan, skal De faa Artiklen. At du skal have et Tidsskrift[1] , – ja, Guds Lykke til.

Jeg sendte idag et antikt lille Spænde til din Kone[2]. Maaske kan hun bruge det til en Kaabe.

Jeg har her gjort megen Lykke og mange Kranse smykker mine Vægge. Huset fuldt men Priserne altfor lave. "Amalie Skram"[3] blev en stor Triumf for hende og mig. Jeg rejser nu paa Landet[4]. Omgaaes her kun Millionærer

Hils din Kone.

Herman B