1889. 8. september. [søndag]. Bergen


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Artiklen snart færdig.

Opgiv telegrafisk strax en solid stille kjøbenhavnsk Pension.

Hilsener

Herman B