[1889. 14. december. ] Lørdag. Odense


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Odense. Lørdag.

Kære Nansen.

Imorges fik jeg indlagte Brevskab.

Jeg har takket "Jonas"[1] med de Ord, at jeg vilde lade det trykke. Han er jo naturligvis forberedt. Men hvis du – som jeg – finder, at det er lidt svært for "Politiken" nu at tude i norsk Lur igen, saa læg Brevet i en Konvolut og giv Rode[2] det.

Der ser det ikke saa udfordrende ud.

Din

H. B.

Brevet bør du allenfals have til Eje.