[cirka 1890, eller cirka 1890-1892] Fredag . [København?]


Fra Herman Bang til Carl Feilberg

Fredag.

Kære Ven.

Maa jeg drikke Thé hos Dem iaften.

Deres hengivne

Herman Bang.