1890. 26. januar. [søndag].


Fra Herman Bang til Peter Nansen

26/1 90[A]

Kære Nansen.

Tak endnu en Gang for alt.

Jeg er bedre men ikke rask. Min Angst og Menneskeskyhed er de samme. Men jeg har flere Kræfter og kan dog arbejde. Jeg maa altsaa være tilfreds. Hvordan har dog nu din Kone[1] det? Forhaabenlig er det dog bedre med hende. Den evige Sygdom, I dog har.

Og jeg, som, kære Peter, glemte din Fødselsdag[2]. Det var saamæn net. Men jeg glemmer den vist forresten hver Aar – gør jeg ikke, jeg, Skarn. Et godt Aar ønsker dig,[B] ingen mer end

din Ven

Herman B.

Gratulér Bælum (Bælam)[C] [3]

A. 26/1 90] Dateringens 9-tal er øjensynlig rettet fra et 8-tal. Det er usikkert, om brevets datering er skrevet af Bang selv. B. dig,] Det malplacerede komma er overdimensioneret, muligvis fordi det skal slette et fejlskrevet bogstav. C. Gratulér Bælum (Bælam)] Denne tilføjelse har Bang skrevet på skrå øverst på brevsiden.